Publikationer 

Følgende publikationer kan købes hos selskabet. De anførte priser tillægges forsendelsesom­kostninger.

Skrifter udgivet af Selskab for Nordisk Filologi

  • Filologen N.M. Petersen - grundlægger og fornyer. Red. af Frans Gregersen, Anne Mette Hansen og Viggo Bank Jensen. 2014. 179 s. 200 kr.
  • Betydning & Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus. Red. af Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen og Karen Skovgaard-Petersen. 2013. 396 s. 300 kr. (250 kr. for medlemmer)
  • Sproghistorie i 90'erne. Red. af Bente Holmberg. 1995. 215 s. 185 kr. (125 kr. for medlemmer)
  • 80 Ord til Christian Lisse 12. januar 1992. 1992. 141 s. 80 kr.
  • Forskningsprofiler. Red. af Bente Holmberg, Britta Olrik Frederiksen og Hanne Ruus. 1989. 246 s. 75 kr.
  • S.K. Amtoft: Nordiske Gudeskikkelser i bebyggelseshistorisk Belysning. 1948. 334 s. 50 kr.
  • Runologica. Harry Andersens udvalgte runologiske afhandlinger. 1971. 155 s. 50 kr.
  • Anders Bjerrum: Linguistic Papers. 1973. 195 s. 50 kr.
  • Karl Martin Nielsen: Jelling-studier og andre afhandlinger. 1977. 213 s. 50 kr.

Selskab for Nordisk Filologis årsberetninger

Ældre årsberetninger (1933 ff.)

Årsberetninger 1933-1982. 30 hæfter. 125 kr.
Årsberetninger 1951-1982. 15 hæfter. 75 kr.
Årsberetninger 1971-1982. 5 hæfter. 25 kr.
Enkeltnumre 1933-1982. 5 kr.

Gammeldansk Grammatik

Selskab for Nordisk Filologi har fra Akademisk Forlag overtaget størsteparten af restoplaget af Johs. Brøndum-Nielsen: Gammeldansk Grammatik og kan tilby­de selskabets medlem­mer at købe enkeltbind til favørpris (ca. 50 % af bogladepri­sen). Det er således nu overkom­meligt at anskaffe evt. manglende bind eller udskifte hæftede enkelteksemplarer med ind­bundne.

  Indbundet  Hæftet 
Bind 2    40 kr.  30 kr.
Bind 3 30 kr. 25 kr.
Bind 4 60 kr. 50 kr.
Bind 5 65 kr. 60 kr.
Bind 6  60 kr. 55 kr.
Bind 7  100 kr. 90 kr.
Bind 8  110 kr. 100 kr.