Sproghistorie i 90'erne

Redigeret af Bente Holmberg. 1995. 215 s. 185 kr. (125 kr. for medlemmer). 

Indhold

  • Oskar Bandle: Nye paradigmer i sproghistorie og historisk grammatik
  • Inge Lise Pedersen: Talesprogsforskning og sproghistorie
  • Iørn Piø: Folkevisen – en udfordring til teksthistorien
  • Hanne Ruus: På sporet af betydningens logikker
  • Jan Terje Faarlund: Funksjonell og formell forklaring i historisk syntaks
  • Lars Heltoft: Grammatikaliseringsprocesser i dansk syntakshistorie
  • Marit Christoffersen: Om forholdet mellom filologi og historisk lingvistikk
  • Frans Gregersen: Mellem historisme og strukturalisme: Det sociolingvistiske paradigme