Studier i Nordisk

Studier i Nordisk er Selskab for Nordisk Filologis årsberetning. Her udgives artikler skrevet på baggrund af foredrag holdt ved møderne. Studier i Nordiskudkommer ca. hvert andet år.

I 1933 begyndte Selskab for Nordisk Filologi at udgive korte mødereferater i hæfteform under titlen Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi. Ofte samledes årsberetningerne for to-tre år ad gangen. Efterhånden voksede omtalerne i omfang, og mindre artikler blev optrykt. Siden 1980'erne er hovedparten af foredragene blevet trykt i årsberetningen. I 2000 skiftede årsberetningen navn til Studier i Nordisk med undertitlen Selskab for Nordisk Filologi. Møder og Årsberetning.

Fra og med 2008 underkastes artiklerne ekstern anonym fagfællebedømmelse. Studier i Nordisk 2006-2007 er dermed den første fagfællebedømte årsberetning. 

Selskabets medlemmer får tilsendt et eksemplar af Studier i Nordisk på udgivelsesdagen. Ikkemedlemmer kan købe Studier i Nordisk i løssalg.