Selskab for Nordisk Filologis årsberetninger

Studier i Nordisk 2012-2015. 2020. 200 kr.

 • Juni Søderberg Arnfast: Dansk som andet- og fremmedsprog - et fagligt fyrtårn i al slags vejr?
 • Philip Diderichsen, Sune Just Christensen og Jørgen Schack: Ortografisk rangering - at ordne tekster efter antallet af stavefejl
 • Eva Skafte Jensen: Historisk lingvistik og sproghistorie
 • Bent Jørgensen: De sidste 25 års danske navneforskning i hundredårsperspektiv
 • Johnny Kondrup: Editionsfilologien 1912-2012
 • Philip Lavender: Beowulf, Son of Odin: Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Danish Readings of the Old English Epic
 • Thomas Olander: Det indoeuropæiske urhjem
 • Lars Trap-Jensen: Ordbøger og leksikografi - et tilbageblik på de sidste 25 år
 • Eiliv Vinje: Den nye digitalutgåva av Holbergs samla skrifter

Studier i Nordisk 2010-2011. 2015. 200 kr.

 • Simon Skovgaard Boeck: Rids af de danske rimordbøgers historie
 • Sv. Eegholm-Pedersen: Moth - den første danske definitionsordbog
 • Christina Fogtmann: Grammatik, forståelser og følelser - hvad er i spil når politiet tester sprog?
 • Alex Speed Kjeldsen: Filologi og historisk lingvistik. Lidt om filologiens rolle i sproghistorisk forskning
 • Anne Kjærgaard: Om hvorfor offentligt ansatte ikke bare ændrer skrivestil - fra problemmodel til fortolkningsmodel
 • Annette Lassen: Var de ældste islandske fornaldarsagaer historiografi?
 • Kristina Lundblad: Böcker, teknik och ekonomi. Förlagsbandet och framväxten av en modern bokmarknad
 • Emma Sköldberg: Nordiska ordspråkssamlingar från 1600-talet - en jämförelse mellan Grubb og Syv

Studier i Nordisk 2008-2009. 2011. 200 kr.

 • Jonathan Adams og Peter Zeeberg: Dansk(e) renæssancesprog
 • Lena Wienecke Andersen, Karen Margrethe Pedersen, Karen Thagaard Hagedorn og Henrik Jørgensen: DanDiaSyn – spørgeliste og svar i et syntaksprojekt
 • Maja Bissenbakker Frederiksen: Dannelse og dissonanser. Danskfagets in- og ekskluderende konstruktioner af køn og etnicitet
 • Gitte Gravengaard: ”Hvad sagde jeg?” – om at analysere professionelles sproglige praksis
 • Torben Jelsbak: Den historiske avantgarde som ørefigen til filologien og som udfordring til litteraturhistorien
 • Anna Sandberg: Jens Baggesens tyske satirer
 • Tore Kristiansen: Resultater fra projektet Moderne Importord i sprogene i Norden: sprogholdningsundersøgelserne
 • Inge Lise Pedersen: Talesprogets historie i sociolingvistisk belysning
 • Vibeke A. Pedersen: Romantisme og folkeviser. Når Hertz og Heiberg polerer på det poetiske guld
 • Marianne Rathje: Hænger vi fast i vores generationssprog?

 

Studier i Nordisk 2006-2007. 2009. 210 s. 150 kr.

 • Tanya Karoli Christensen: At du gider – om hyperparadigmatiske strukturer i danske sætningstyper
 • Claus Drengsted-Nielsen: Adjektet – det tredje valensled
 • Birgit Eggert: Danske stednavne på -holt 
 • Torben Juel Jensen: Non-realitetsmarkører i dansk talesprog  –  hvis man kunne sige det på den måde
 • Jonna Louis-Jensen: Heimskringla og Egils saga – samme forfatter? 
 • Sabine Kirchmeier-Andersen: Dansk Sprognævn – Fremtidens udfordringer og planer
 • Sanni Nimb: Oplysninger om adverbiers syntaks i danske ordbøger – er det tit, at det desværre bare ikke overhovedet er dækkende?
 • Inge Lise Pedersen: Om grundtvigske kærestebreve og andre breve som kilder til historisk sociolingvistikTil toppen

 

Studier i Nordisk 2004-2005. 2006. 220 s. 150 kr.

 • Den Danske Ordbog i krydsild:
  Frans Gregersen: Pygmalion og DDO
  Niels Davidsen-Nielsen: En ordbog der åbner op
  Lars Trap-Jensen og Henrik Lorentzen: Episode 3: Ordbogen slår igen
 • Anne Duekilde, Henrik Andersson: Om færdiggørelsen af Supplement til Ordbog over det danske Sprog (ODS-S)
 • Marita Akhøj Nielsen: Vedel og den danske stil
 • Simon Borchmann: I mørket en hunds hyl – den sproglige genåbning
 • Lars Brink: Det flade a vil dø
 • Anne Mette Hansen: Senmiddelalderlige bønnebøger: kulturarv og andagtsbøger
 • Viggo Hjørnager Pedersen: Grimme ællinger? H.C. Andersens eventyr på engelsk
 • Marianne Johansen: Børnehavens frokostsamtaler: ekspertens og novicens deltagerpositioner
 • Kim Lembek: Njála på dansk – hvor svært kan det være? Omkring en komplet nyoversættelse af Njals saga efter håndskriftet AM 468,4to (Reykjabók)
 • Michael Lerche Nielsen: Ibsens første digtsamling – 1868 eller 1871?
 • Klaus P. Mortensen: Månefortælleren – Om H.C. Andersens Billedbog uden Billeder
 • Pia Quist: Sproglig variation i storbyen – tre senmoderne udfordringer
 • Vibeke Sandersen: “Skriv at De har Helsen og Helbred”
 • Marie Stoklund: Runer før, nu og fremoverTil toppen 

 

Studier i Nordisk 2002-2003. 2004. 217 s. 150 kr.

 • Margrethe Heidemann Andersen: Engelsk i dansk. Et spørgsmål om holdninger
 • Jørg Asmussen: Korpus 2000 – til hvilken nytte? Muligheder og grænser for empiriske sprogundersøgelser
 • Lars Brink: Lydudviklingen i dansk 1350-1500
 • Ken Farø: Omkring det grønne bord: Dansk-tysk idiomatik og sprogforandring
 • Jakob Povl Holck: Om de middelalderlige lægebøger. Vinkler og viden
 • Tina Thode Hougaard: Chat via internettet – interaktionelt og sprogligt belyst
 • Eva Skafte Jensen: Det kohæsive kasussystem i gammeldansk
 • Aage Jørgensen: Noble tabere?
 • Sten Rasmussen: “Den flygtige blænker”. Nogle randbemærkninger til Herman Bangs kritik
 • Hilkka Søndergaard: Om den danske oversættelse af Kalevala
 • Per Vikstrand: Odens vi och Tors berg – om förkristna sakrale ortnamn i SkandinavienTil toppen

 

Studier i Nordisk 2000-2001. 2002. 240 s. 125 kr.

 • Erik Hansen: En sprogmands erindringer
 • Dorthe Duncker: Dynamikken i sproget
 • Eva Skafte Jensen: Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial?
 • Mie Femø Nielsen: Nå! En skiftemarkør med mange funktioner
 • Dorthe Bleses, Hans Basbøll, Thomas O. Madsen og Pia Thomsen: Kløjs danske børn i sproget? Fokus på danske børns tilegnelse af leksikon
 • Mats Thelander: Utvecklingen av de nordiska språken 1550–1800, sociolingvistiska aspekter
 • Inge Lise Pedersen: Sociolingvistiske strukturer i Danmark i perioden 1550-1800
 • Ulf Teleman: Språkplanering och språkhistoria i Sverige under 16- och 1700-talen
 • Hanne Ruus: Danske sprogholdninger fra reformationen til romantikken
 • Gillian Fellows-Jensen: Fra Hungate til Finkle Street. En vandring gennem nogle ildelugtende gader med danske navne i England
 • Bent Jørgensen: Storbyens stednavne. Betyder det noget hvor vi bor?
 • Peter Zeeberg: Saxo og hans oversættere
 • Christopher Sanders: Fra “Tales of Knights” til desktop-håndskrifter
 • Leif Stedstrup: Randershåndskriftet – en samling skolekomedier fra omkring 1600
 • Peter Brask: Om kompositionen i Aandelige Siunge=koors Anden Part
 • Jens Kr. Andersen: At genudgive Heiberg
 • Anne Marie Bjerg: Litterær oversættelse fra svensk – hvorfor det? Med udgangspunkt i Kerstin Ekman, Göran Tunström og Selma Lagerlöfs forfatterskaber
 • Henrik Gottlieb: “Hey, jeg har et navn, okay?” Dansk dubbing: fra asken i ildenTil toppen

 

Studier i Nordisk 1998-1999. 2000. 199 s. 110 kr. – Heri bl.a.:

 • Jørgen Schack: Ordmærker i dansk
 • Nina Møller Andersen: Bachtin som sprogteoretiker. En læsning ud af flere
 • Henrik Jørgensen: Begrebet “klisis” og dets anvendelse på analysen af de danske letled
 • Ole Togeby: Lette led
 • Henrik Blicher: Staffeldt på ny  eller  Hvad får man for pengene?
 • Niels Dalgaard: Madsen og modernismen
 • Carsten Hansen: Den danske vrede – en sprog-billedlig brugervejledning for udlændinge
 • Ib Poulsen: Sprog- og medieanalysen i danskfaget
 • Ellen Krogh: At skrive et fag fremTil toppen

 

Årsberetning 1996-1997. 1998. 211 s. 110 kr. – Heri bl.a.:

 • Frans Gregersen: Sprogpolitik for folket ikke for profitten
 • Lars Heltoft: Det danske morfologiske system
 • Uwe Geist: “En elevatorkabine der skramler mellem søvnens etager”. En sproglig læsning af et 90'er-digt
 • Ernst Håkon Jahr: Ny forskning om nordisk og nedertysk kontakt i seinmiddelalderen
 • Vibeke A. Pedersen: Undersøgelser i Dronning Sophias visebog. Et adelsvisehåndskrift fra 1500- og 1600-tallet
 • Hanne Ruus: Viseord og Kerneord. Konstans og variation i det centrale ordforråd
 • Michael Lerche Nielsen: Frem og tilbage er ikke lige langt. Vikingetidsruner og sproghistorien
 • Jakob Steensig: Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog
 • Asgerd Gudiksen: Possession, lokation og -et- afledningerTil toppen

 

Årsberetning 1994-1995. 1996. 152 s. 100 kr. – Heri bl.a.:

 • Inger Ejskjær: Atlas Linguarum Europae
 • Jørgen Gimbel og J. Normann Jørgensen: Tyrkisktalende børns tosprogede udvikling i dansk skole. Punktnedslag i Køge-projektet
 • Helge Sandøy: Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia
 • Mette Nordentoft: Nogle sprogtræk i den gammeldanske passionstraktat
 • Kjeld Kjertmann: Naturlig skriftsprogsudvikling
 • Henrik Jørgensen: Om adverbialled mellem det finitte verbal og subjektspladsen i danske hovedsætninger
 • John Chr. Jørgensen: Metodeproblemer i kritikhistorisk forskning
 • Kjeld Kristensen og J. Normann Jørgensen: Variationen i moderne sjællandsk – dialekt, regionalsprog eller rigsmål?
 • Dina Nikulitjeva: Kontrastiv analyse af de centralskandinaviske sprog: syntagmeopbygning
 • Gunnar Syréhn: Bellman som pre-postmodernist Til toppen

 

Årsberetning 1992-1993. 1994. 112 s. 100 kr. – Heri bl.a.:

 • Allan Karker: Bibelsproget af 1992
 • Pil Dahlerup: Litteraturhistorie på retorisk grundlag
 • Karen Margrethe Pedersen: Om Ømålsordbogen
 • Bent Møller: Er substantivering kun et stiltræk?
 • Marita Akhøj Nielsen: Metrisk bestemt syntaks, især hos Anders Sørensen Vedel
 • Michael Lerche Nielsen: Brugen af r-runen som vokaltegn i vikingetidens runeindskrifter Til toppen

 

Årsberetning 1990-1991. 1992. 87 s. 80 kr. – Heri bl.a.:

 • Tore Kristiansen: Sprogholdninger i biografen (reprise/ny version)
 • John Lind: Sprog i Finland. Deres historiske baggrund til 1809
 • Olli Nuutinen: Finsk som et minoritetssprog i Norden
 • Torben Nielsen: Tosprogethed i lovgivning og praksis
 • Peter Slotte: Svenska dialekter och svensk dialektforskning i Finland
 • Marika Tandefelt: Dagens tvåspråkiga helsingforsare
 • Poul Lindegård Hjorth: Udtaleordbøger. En brugers funderinger
 • Arne Hamburger: En menneskealder i Sprognævnet Til toppen

 

Årsberetning 1987-1989. 1990. 116 s. 50 kr. – Heri bl.a.:

 • Peter Widell: THESPART – en multifunktionel semantisk database
 • Lars Heltoft: En plads til sprogvidenskabens hittebørn. Om talesprog og sætningsskema
 • Ólafur Halldórsson: Lidt om kilderne til den store saga om Olav Tryggvason
  Jon Albris og Henrik Holmberg: Projekt Bysociolingvistik
 • Boel Bøggild-Andersen: En undersøgelse af træk af sproget i Skast herreds tingbøger i 1636-1640 sammenholdt med ortografien i ældre og samtidige jyske kilder og områdets nuværende dialektale forhold
 • Lars Brink: Bricka ~ bakke – et slumpetræf? Om ubeslægtede ligheder mellem dansk og svensk
 • Ebba Hjorth: Struktureret redaktion ved Gammeldansk Ordbog
 • Gertrud Pettersson: Från medborgarperspektiv till domstolsperspektiv – En utveckling i den svenska strafflagen efter 1734?
 • Patrizia Paggio: Infinitte konstruktioner i Eurotra
 • Merete K. Jørgensen: Projektet ”Det gammeldanske ordforråd i stednavne – til brug for Gammeldansk Ordbog” Til toppen

 

Årsberetning 1985-1986. 1987. 55 s. 10 kr. – Heri bl.a.:

 • Pierre Pica: Possessive, refleksive og reciprokke pronominer i de skandinaviske sprog
 • Vibeke Sandersen: Skrivefærdighed og skriftsprog hos danske soldater i treårskrigen 1848-50
 • Stig Toftgaard Andersen: Idiomatik
 • Henrik Galberg Jacobsen og Else Bojsen: Retskrivningsordbogens grænser
 • Eva Villarsen Meldgaard: Tilnavne blandt skolebørn
 • John Edelsgaard Andersen: Adverbier – sprogvidenskabens stedbørn Til toppen

 

Årsberetning 1983-1984. 1985. 84 s. 10 kr. – Heri bla.:

 • Mogens Løj: Tekst – intention – handling
 • Flemming Conrad og Frans Gregersen: N.M. Petersen i sprog- og litteraturhistorien
 • Britta Olrik Frederiksen: Sproghistoriens forudsætning: beskrivelse og tolkning af kildematerialet
 • Henrik Galberg Jacobsen: Sprognævn – sprogrøgt – sprogsyn
 • Gerda Thastum Leffers: [Om Modersmål-Selskabets sprogsyn]
 • Jens Kr. Andersen: Professor Holbergs komedier. En strukturel og historisk undersøgelse
 • Vibeke Winge: Det tyske sprogs udbredelse i Kongeriget Danmark fra middelalderen til 1864
 • Jens Normann Jørgensen: Dansk som fremmedsprog: lingvistik eller pædagogik?
 • Anne-Marie Søderberg: Gymnasieforskning, fagdidaktik og formidlingTil toppen