Selskab for Nordisk Filologi har siden 1912 arbejdet for at fremme studiet af dansk og nordisk sprog og litteratur.

Selskab for Nordisk Filologi i København arrangerer foredrag og udgiver bøger om dansk og nordisk sprog og litteratur.

Foredragene er for medlemmer men gæster er altid velkomne til enkeltstående arrangementer. Med medlemskab følger bl.a. selskabets årsberetning Studier i Nordisk.

Bliv medlem

Medlemskab er åbent til alle, der interesserer sig for selskabets formål. Som medlem får man indkaldelser til selskabets arrangementer samt årsberetningen Studier i Nordisk. Desuden får medlemmer rabat på selskabets andre publikationer.

Man kan blive medlem ved at skrive til selskabet (snf@hum.ku.dk) eller ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmer. Det koster kun 200 kr. om året eller 50 kr. for studerende.

Selskab for Nordisk Filologi logo

Seneste publikation

Studier i Nordisk 2012-2015. Selskab for Nordisk Filologi. Møder og årsberetning.

Indeholder ni artikler skrevet på baggrund af foredrag holdt ved møder i selskabet i 2012-2015.