Coronavirus Information på dansk / Information in English

Medlemskab – Københavns Universitet

Medlemskab 

Selskab for Nordisk Filologi er åben for alle der ønsker at blive medlem. Med medlemskab følger særskilte mødeindkaldelser forud for møderne samt et eksemplar af selskabets årsberetning Studier i Nordisk. Desuden får man rabat på selskabets publikationer.

Man bliver medlem ved at henvende sig til formanden Seán Vrieland, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 136, DK-2300 København S. 

Kontingent

Kontingentet, der fastsættes på den årlige generalforsamling, er p.t. 200 DKK.

Betaling af kontingent (og af selskabets publikationer) kan ske via netbank til selskabets konto i Danske Bank:

Regnr.: 1551 Kontonnr.: 5426448

Ved overførsel fra udlandet:

SWIFT-code DABADKKK og IBAN nr. DK06 3000 0005 4264 48

Husk at anføre navn og/eller institution!

Hostes af Københavns Universitet