Medlemskab 

Selskab for Nordisk Filologi er åben for alle der ønsker at blive medlem. Med medlemskab følger særskilte mødeindkaldelser forud for møderne samt et eksemplar af selskabets årsberetning Studier i Nordisk. Desuden får man rabat på selskabets publikationer.

Man bliver medlem ved at henvende sig til formanden Seán Vrieland, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 136, DK-2300 København S. 

Kontingent

Kontingentet, der fastsættes på den årlige generalforsamling, er p.t. 200 DKK.

Betaling af kontingent (og af selskabets publikationer) kan ske via netbank til selskabets konto i Danske Bank:

Regnr.: 1551 Kontonnr.: 5426448

Ved overførsel fra udlandet:

SWIFT-code DABADKKK og IBAN nr. DK06 3000 0005 4264 48

Husk at anføre navn og/eller institution!