Medlemskab 

Selskab for Nordisk Filologi er åben for alle der ønsker at blive medlem. Med medlemskab følger særskilte mødeindkaldelser forud for møderne samt et eksemplar af selskabets årsberetning Studier i Nordisk. Desuden får man rabat på selskabets publikationer.

Man bliver medlem ved at skrive til selskabets mail snf@hum.ku.dk.

Kontingent

Kontingentet, der fastsættes på den årlige generalforsamling, er p.t. 200 DKK. Aktive studerende betaler en reduceret pris på 50 DKK

Betaling af kontingent (og af selskabets publikationer) kan ske via netbank til selskabets konto i Danske Bank:

Regnr.: 1551 Kontonnr.: 5426448

Ved overførsel fra udlandet:

SWIFT-code DABADKKK og IBAN nr. DK06 3000 0005 4264 48

Husk at anføre navn og/eller institution!