Betydning & Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus

Redigeret af Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen og Karen Skovgaard-Petersen. 2013. 396 sider. Alle artikler i festskriftet er fagfællebedømt.

Indhold

 • Forord
 • Tabula gratulatoria
 • I
 • Henrik Blicher: Har De læst Baruk? En misforståelse med perspektiver
 • Britta Olrik Frederiksen: En gammeldansk vejviser til evigt liv. Om oversættelsen af Ps.-Bernhard-teksten Si plene vis assequi quod intendis i GKS 1390 4to
 • Niels Werner Frederiksen: Lucas skrev ikke så. Editionsfilologiske refleksioner over kommentering af ordsprogligt stof
 • Bo Jørgensen: Skyggens sprog – sprogets skygge. Om sprogbrugere og sprogbrug i H.C. Andersens eventyr
 • Johnny Kondrup: Tekst og værk – et begrebseftersyn
 • Klaus Nielsen: Lydtekster og auditiv filologi
 • Vibeke A. Pedersen: Gammel kærlighed ruster ikke - men kan sagtens pudses. Om "tillempningen" i Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig
 • Erik Skyum-Nielsen: Romanens markedstilpasning. Et boghistorisk lærestykke i frivillig litterær censur
 • II
 • Lena Wienecke Andersen: Danske kærneord. Leksikalsk semantik i dansk dialektleksikografi
 • Hans Basbøll: Ordskemaet og Ikke-Stød
 • Tanya Karoli Christensen: Er nok nok?
 • Dorthe Duncker: Kerneord og DANwORD som grundlagsmetode for korpusprofilering
 • Erik Hansen: Definit Komparativ
 • Ebba Hjorth: Vidnesbyrd om leksikografisk aktivitet før de første ordbøger
 • Henrik Galberg Jacobsen: Filolog og/eller reformator. Filologerne og den ortografiske normering
 • Torben Juel Jensen: Grammatik og sprogbrugsanalyse. Tilfældet refleksivt anvendte pronominer
 • Bent Jørgensen: Hovgård og hovedgård – et eller flere ord?
 • Sabine Kirchmeier-Andersen: Om at faste hunden, gro skæg og vokse hestehale
 • Sanni Nimb: Leksikalsk-semantisk information i en ny dansk begrebsordbog
 • Karen Margrethe Pedersen: Parentetiske fraser med verbet kalde
 • Kirsten Rask: Dansk retskrivning – en nicheviden
 •  III
 • Nina Møller Andersen: ”Jeg har din bog!” Noget om kontekst og forståelse set i lyset af kronotopen
 • Simon Skovgaard Boeck: Tankevirksomhedens kropslige placering
 • Charlotte Conrad: Efter sprogmytens fald – tekstforståelse som subjekts- og kontekstafhængig erkendelse
 • Christina Fogtmann Fosgerau: Perspektiver på forståelse i interaktion
 • Frans Gregersen: Noter til sprogsynets historie i Danmark fra Rasmus Rask til J. Normann Jørgensen
 • Jesper Hermann: Virker ordmagi med talord?
 • Klaus Kjøller: Argumentation bag facaden
 • Margrethe H. Møller & Ellen Christoffersen: Situeret tekstforståelse i brugervejledninger – med eksempler fra projekt ”Brugervejledninger for ældre”
 • Appendiks til Erik Skyum-Nielsens artikel