Forskningsprofiler

Redigeret af Bente Holmberg, Britta Olrik Frederiksen og Hanne Ruus. 1989. 246 s. 75 kr. 

Indhold

  • Bent Jørgensen: Sted- og personnavneudgivelser
  • Poul Lindegård Hjorth: Leksikografi
  • Jørn Lund: Dansk talesprog, variation og usus
  • Hans Basbøll: Dansk talesprog, systembeskrivelser. Dansk fonologi i de sidste 25 år
  • Erik Hansen: Dansk grammatik
  • Peter Harms Larsen og Niels Erik Wille: De to musketerer – tyve år efter. Om pragmatik og pragmatisk analyse, med to illustrerende cases: Fiktion og faktion
  • Thorkil Damsgaard Olsen: Literacy i Danmark omkring år 1200. Saxos og landskabslovenes vidnesbyrd
  • Helle Jensen: Om udgivelse af vestnordiske tekster
  • John Kousgård Sørensen: Om udgivelse af ældre danske tekster
  • Flemming Lundgreen-Nielsen: Udgaver af efterreformatoriske danske tekster