Sprogvidenskabens historie i filologisk perspektiv – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Sprogvidenskabens hist...

Sprogvidenskabens historie i filologisk perspektiv

Foredrag ved Henrik Jørgensen (Aarhus Universitet), Viggo Bank Jensen (Københavns Universitet) og Caroline H. V. Boolsen (Københavns Universitet).

Louis Hjelmslev (1899-1965) er en af de mest markante skikkelser i strukturalismens historie. Hans berømmelse bygger på den omfattende metateori om hvad sprog er og hvordan sprog bedst undersøges som han efterlod sig, først og fremmest i programskriftet ”Omkring sprogteoriens grundlæggelse” (1943), men også i andre stærkt koncentrerede afhandlinger, frem for noget selve sprogteorien, der udkom i 1975 i en engelsk oversættelse som ”Resumé of a theory of language”.

Hjelmslevs offentliggjorte værker gør ofte et lidt flygtigt indtryk, som om der mangler noget i fremstillingen af diskussionen. Det gør der muligvis også; i hvert fald er det velkendt at Hjelmslevs omfattende korrespondance mange steder rummer fyldigere eller ligefrem korrigerende udlægninger af større eller mindre problemer. For at kunne yde teorien retfærdighed og for at kunne vurdere hvor brugbar teorien er for lingvistikken i dag er vores projekt Infrastrukturalisme derfor i gang med at gennemgå materialet med henblik på at etablere en digital edition af de væsentligste breve med kommentarer og andre bidrag til kontekstualisering.

I dette foredrag vil vi dels præsentere nogle af de perspektiver der driver os til at gennemgå disse gamle papirer med henblik på at skaffe ny inspiration til sprogvidenskabens forståelse af sine egne mål og med, dels præsentere nogle af de filologiske vanskeligheder som brevmaterialet stiller os over for.

Hostes af Københavns Universitet