Skriften på væggen

Sulsted kirke
Kalkmalerier i Sulsted kirke

Artefaktfilologiske studier af kalkmaleriindskrifter i Sulsted kirke (1548) og Sankt Nikolai kirke i Køge (1551) med henblik på palæografi og ortografi

Foredrag ved Emma Marie Poulsen

Specialet Skriften på væggen er en artefakt-filologisk undersøgelse af epigrafiske kalkmalerier i to danske kirke fra 1500-tallet. Undersøgelsen argumenterer for, at der er grafisk og stilistisk indflydelse fra den samtidige skriftkultur. Det bliver påvist ved den komparative palæografiske og ortografiske analyse af indskrifterne i Sulsted kirke og af Chr. Pedersens Om vor herris død oc pine fra 1531, der antageligt har udgjort forlæg for indskrifterne samt den palæografisk-ortografisk analyse af en indskrift i Sankt Nikolai kirke i Køge. Analysens resultater påviser en sammenhæng mellem indskrifterne og den øvrige skriftkultur.

Et foreliggende spørgsmål i forskningen har imidlertid været, om malerne var skrivekyndige. Undersøgelsen viser, at indskrifterne må være fremstillet af lærde malere med kendskab til skrivekunsten. En komparativ analyse af Sulsted-indskrifterne, hvor "Hans Maler" konsekvent har skrevet og malet efter egne skriftkonventioner inden for den gotiske halvkursiv, er et godt eksempel. Det bliver desuden påvist at maleren i Sankt Nikolai kirke i Køge har skrevet efter egne konventioner, dog efter den mere formelle yngre gotiske bogskrift.