Coronavirus Information på dansk / Information in English

Norse World - Fra Aachen til Østerland – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Norse World - Fra Aach...

Norse World - Fra Aachen til Østerland

Foredrag ved Simon Skovgaard Boeck og Jonathan Adams (DSL)

I november sidste år offentliggjordes den digitale forskningsdatabase Norse World, der er det synlige resultat af et infrastrukturprojekt finansieret af Riksbankens Jubileumsfond. Databasen der stadig er under udarbejdelse, skal rumme alle belæg i det gammeldanske og fornsvenske tekstkorpus (med visse undtagelser) der udpeger udenlandske lokaliteter. Disse lokaliteter optræder i databasen med geografisk information der gør det muligt at visualisere dem. Desuden giver databasens søgefunktioner mulighed for at søge på en lang række parametre i tekster og lokaliteter.

I vores foredrag vil vi præsentere vores arbejde med databasen og det bagvedliggende materiale nærmere. Foredraget vil berøre mulige forskningsspørgsmål der kan besvares ved hjælp af databasen, men vi opfordrer også publikum til inden foredraget at besøge hjemmesiden https://norseworld.nordiska.uu.se/og selv gå på opdagelse.

Hostes af Københavns Universitet