Middelalderisme i dansk romantisk litteratur

Årets første møde i Selskab for Nordisk Filologi med foredrag af lektor, dr.phil. Lis Møller, AU.

Resume

Mit foredrag vil præsentere grundideer og arbejdshypoteser bag det kollektive forskningsprojekt Middelalderisme i dansk romantisk litteratur, som jeg er leder af. Projektet, der er finansieret af DFF, løber frem til udgangen af 2020, og ambitionen er at skrive den romantiske middelalderismes danske litteraturhistorie. I foredraget vil jeg diskutere nogle af de overvejelser, vi har gjort os om dette slutprodukt, og de udfordringer, vi står med. For at eksemplificere projektet vil jeg desuden fortælle om mit eget delprojekt, der handler om genudgivelse, reception og adaptation af danske folkeviser. Digte af Oehlenschläger vil blive inddraget.