Københavnske omegnsdialekter

Gade i Dragør

Ved Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

For blot få årtier siden kunne man endnu bare 10-15 kilometer fra København høre dialekter talt, der var væsentligt anderledes end såvel sproget i hovedstaden (københavnsk dialekt) som det hovedsagelig københavnskbaserede rigsmål. Tydeligst var dette i Dragør og Store Magleby, hvor stødløshed og en stærkt rigsmålsafvigende intonation bidrog til at give den lokale dialekt et skånsk- eller bornholmsklignende præg, men også i fiskerlejet Skovshoved nord for København lød sproget noget særpræget sammenlignet med københavnsk. Hvis man lytter til denne optagelse fra Dragør, hører man eksempelvis tydeligt, at marken udtales med nærved samme ”lyse” a som rigsmålets danse… hvis a-kvalitet så til gengæld ligger tættere på å-lyden i okse.

I foredraget kommer vi bl.a. til at se nærmere på

  • hvordan amager- og skovserdialekten lød
  • hvordan disse to dialekter forholdt sig til samtidens rigsmål, københavnske varianter, (nord)sjællandske dialekter og dialekter på den anden side af Øresund
  • mulige årsager til disse to dialekters skånsk- eller bornholmsklignende præg og rimeligheden i konceptet ”øresundsmål”

Datasættet bag denne undersøgelse består dels af ordlisteoptegnelser fra 1920’erne af sproget hos dialekttalende født i midten af det 19. århundrede, dels af optagelser fra primært 1960’erne og 1970’erne af dialekttalende født ca. et halvt århundrede senere.

Dialektundersøgelsen, der ligger til grund for dette foredrag, udspringer af forsknings- og formidlingsprojektet Lyden af Hovedstaden, der udforsker hovedstadens lyd og sprog fra middelalderen til i dag. Projektet munder ud i en række publikationer, rekonstruktioner af fortidens lyduniverser samt en særudstilling på Københavns Museum i 2023.