Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kløvninger - hvad er det det er? Danske sætningskløvningers struktur, funktion og brug – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Kløvninger - hvad er d...

Kløvninger - hvad er det det er? Danske sætningskløvningers struktur, funktion og brug

Denne afhandling behandler sætningskløvninger i moderne dansk. Ud fra en funktionel sprogteoretisk ramme belyses danske kløvningers fokusfunktion og typer ud fra seks forskellige perspektiver i seks forskellige artikler indrammet af en teoretisk og metodologiske introduktion. Afhandlingen undersøger hvilke typer af kløvninger der findes i moderne dansk, og om kløvninger har en fokusfunktion. Det gøres gennem sprogbrugsanalyser og et psykolingvistisk eksperiment samt gennem teoretiske artikler om kløvningens grammatiske struktur og funktion.

Afhandlingen konkluderer at der findes både forskellige brugstyper og strukturelle undertyper af kløvninger i dansk og at denne afhandling kun har beskrevet enkelte af dem. Desuden konkluderer afhandlingen at fokus og non-fokus er iboende kodninger i kløvningskonstruktionen men at funktionerne realiseres forskelligt alt efter type og brug.

Hostes af Københavns Universitet