Coronavirus Information på dansk / Information in English

Jens Baggesen Jordborger – om Labyrinten (1792-93) i lyset af en ny udgave – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Jens Baggesen Jordborger

Jens Baggesen Jordborger – om Labyrinten (1792-93) i lyset af en ny udgave

Henrik Blicher holder foredrag om Jens Baggesens Labyrinten.

Jord-borger, en. [1.2] (nu sj.).

2) verdensborger; kosmopolit. en med vor Historie aldeles ubekiendt, for Europas Skikke aldeles fremmed Jordborger. Bagges.​DV.IX.91. sa.​L.I.203. jf.: Tiden nærmer sig, da Sproghad, Nationalhad og deslige vil svinde for Jordborgerdyd. smst.381. Luen af den lynslagne Despotismus (opflammede) min hele Tænkekraft, mit hele jordborgerlige Jeg. smst.​II.98.

fra ODS bind 9, 1927

Hostes af Københavns Universitet