Helgenkult i Danmark på 1100-tallet

Håndskriftskalender
Et kalender fra håndskriftet NKS 45 8vo viser bl.a. Translatio Kanuti Ducis (25. juni)

Foredrag ved Synnøve Midtbø Myking
(Det Kgl. Bibliotek)

Historien om den danske helgendyrkelse er tæt knyttet sammen med bogkulturens indtog i kølvandet af kristningen. Som kendt fik kong Knud (d. 1086) og Knud Lavard (d. 1131) deres levned tidlig beskrevet af henholdsvis Ailnoth af Canterbury og Robert af Ely. I tillæg har den historiske forskning vist, helt fra grundlæggende arbejder som Ellen Jørgensens Helgendyrkelse i Danmark (1909) og Fremmed Indflydelse under den danske Kirkes tidligste Udvikling (1908), hvorledes udenlandske helgenkulter fandt vejen til Danmark under den danske kirkes første tid, og hvorledes disse helgener satte spor efter sig i håndskriftsmaterialet.

I de sidste år har middelalderens skandinaviske bogkultur fået meget opmærksomhed fra forskningshold, særligt gennem projekter, der fokuserer på de mange fragmenter af håndskrifter som elles er gået tabt. I den forbindelse har også det danske håndskriftsmateriale, både fragmenter og intakte bøger, blevet genstand for nye undersøgelser, der har ført til flere indsigter i den danske helgendyrkelse slik den kom til udtryk i bøgernes verden.

Med fokus på 1100-tallet – en periode, da både den danske kirkeorganisation og den lokale bogproduktion var i rivende udvikling – vil foredraget præsentere nogle af de nye fund angående helgenkult, som forskningen har afdækket i det danske håndskriftsmateriale de seneste år. Hvilke helgener findes i materialet, og hvor kom de fra? Hvilke tekster har blevet identificeret, og hvordan har disse blevet overleveret? Hvordan supplerer de nye indsigter vår viden om Danmarks plads i det europæiske kirkefællesskab på 1100-tallet, så vel som kundskaben om den lokale helgenkult?