Genresignatur. Sære genrebetegnelser i den nyeste litteratur – Københavns Universitet

Genresignatur. Sære genrebetegnelser i den nyeste litteratur

Jacob Ølgaard Nyboe, ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder aftenens foredrag.

Skønlitterære bøger kan gennem en genreangivelse på forsiden foretage en selvkarakteristik, der samtidig er en indikation af, hvordan tekstens afsender(e) gerne vil have, at den skal læses – fx som roman i modsætning til som selvbiografi. Via genreangivelsen præges de potentielle læseres forventninger til selve teksten, og der etableres et rum for forhandling. I min ph.d.-afhandling har jeg undersøgt en tendens i nyere dansk litteratur (1960-2016) til at bryde med de etablerede genrekategorier og gennem en unik, ukonventionel genremærkat (en genresignatur) at postulere en genremæssig særstatus. Der er således tale om genresignaturer, når Svend Åge Madsen karakteriserer et tidligt værk som uroman, når Lars Skinnebach udsender en samling af genrer, eller når Hans Otto Jørgensen skriver en Andy Warhol-komposition.

I mit projekt har jeg kortlagt genresignaturens udbredelse i de seneste 17 års danske litteratur og foretaget en (genre)teoretisk indkredsning af fænomenet på baggrund af en definition af genremærkaten som en genre i sig selv. Jeg vil diskutere, hvordan genresignaturen udgør en metafiktiv markør, der signalerer genrebevidsthed og fornyelse – og i øvrigt ekspliciterer en række væsentlige genreteoretiske forhold. Jeg vil illustrere disse pointer ved analytiske nedslag i en række eksempler på avancerede samspil mellem genresignatur og tekst. Det er her en pointe, at genresignaturen kan ses som et kondenseret udtryk for værkernes (litteratur)politiske projekter – og at den spiller en rolle i receptionen. Endelig vil jeg kort skitsere de læserreceptionsundersøgelser, der indgik i mit projekt, hvor der anlægges en mere litteratursociologisk og kvantitativ vinkel på emnet.

Hostes af Københavns Universitet