Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2023

SNF Logo
SNF Logo

Generalforsamlingen har følgende dagsorden ifølge selskabets love. (Se også hjemmesiden og/eller bagi Studier i Nordisk).

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. søndag den 5. marts 2023.

 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.