Coronavirus Information på dansk / Information in English

Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2020 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Generalforsamling i Se...

Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2020

Dato 20. februar 2020
Tidspunkt 16.45-17.15
Lokale: 15A.0.13

Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til selskabets love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsorden skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. mandag den 17. februar 2020.

Ad 4

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat er 200 kr. i 2019.

Ad 5-6

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Anne Mette Hansen (2002, formand fra 2006-2016), Jakob Bang Termansen (2006, kasserer fra 2007), Finn Gredal Jensen (2014), Torben Arboe (2015), Rikke Steen Olsen (2014, formand fra 2016-2019), Seán D. Vrieland (2018, formand fra 2019) og Katarzyna Anna Kapitan (2019).

Bestyrelsesmedlem Eva Skafte Jensen (2012) genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller at Line Sandst (Aalborg Universitet) indvælges som nyt menigt bestyrelsesmedlem.

Ad 7

Henrik Hovmark (revisor), Martin Sejer Danielsen (revisor) og Merete K. Jørgensen (suppleant) modtager genvalg.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.

Hostes af Københavns Universitet