Coronavirus Information på dansk / Information in English

Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2019 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Generalforsamling i Se...

Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2019

Dato 21. februar 2019
Tidspunkt 16.45-17.15
Lokale: 4A.0.68 [NB! Lokale nær indgang i bygning ved Islands Brygge Station]

Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til selskabets love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsorden skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. mandag den 18. februar 2019.

Ad 4

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat er 200 kr. i 2019.

Ad 5-6

Formand Rikke Steenholt Olesen (2014, formand fra 2016) genopstiller ikke som formand. Bestyrelsesmedlem Vibeke A. Pedersen (2007) genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller at Seán D. Vrieland  (revisor 2017, 2018) vælges som ny formand for selskabet.

Bestyrelsen indstiller at Rikke Steenholt Olesen genvælges som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller at Katarzyna Anna Kapitan indvælges som nyt menigt bestyrelsesmedlem.

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Anne Mette Hansen (2002, formand fra 2006-2016), Jakob Bang Termansen (2006, kasserer fra 2007), Eva Skafte Jensen (2012), Finn Gredal Jensen (2014) og Torben Arboe (2015).

Ad 7

Henrik Hovmark (revisor), Martin Sejer Danielsen (revisor) og Merete K. Jørgensen (suppleant) modtager genvalg.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.

Efter generalforsamlingen kl. 17.30 gæster lektor, dr.phil. Lis Møller fra Aarhus Universitet selskabet med foredraget: Middelalderisme i dansk romantisk litteratur

Hostes af Københavns Universitet