En vestjysk ortografi: Overvejelser og udfordringer i dens tilblivelse

Kristen Bjerre: Vestjysk Hedegaard (1918)
Kristen Bjerre: Vestjysk Hedegaard (1918; public domain)

Foredrag ved Marc Skipsted Volhardt (Islands Universitet)

Gennem flere år har foredragsholder arbejdet med at udarbejde en ortografi til den vestjyske dialekt, han er vokset op med hos sin fars familie. Skriftsprog bygges på sprogets lydsystem, men talerne selv og lokale traditioner spiller også en stor rolle. Skal dialekter bygge på det nationale sprog på pågældende sted, eller skal sproget have sit eget system? Hvor stort et dialektområde skal inkluderes? Og hvad gør man, når ens dialekt ligger lige på grænsen mellem forskellige underdialekter? I foredraget forklares principperne og reglerne i det nye system, og der sammenlignes med andre dialekters og minoritetssprogs skrifssprogs tilblivelse.