Eftertid. Termens dramatiske historie og relevansen for dansk verbalteori

Rasmus Rask
Rasmus Rask

I sporene fra Rask til Mikkelsen/Wiwel frem til Hansen & Heltoft

Foredrag ved Viggo Bank Jensen (NorS)

Peter Skautrup giver Rasmus Rask æren for mere end 50 danske grammatiske termer, herunder bl.a. Eftertid, hvor Skautrup angiver “fortids fremtid” i en forklarende apposition. Paul Diderichsen gør opmærksom på at i mange af de af Skautrup nævnte tilfælde har Rask overtaget betegnelserne fra andre. Diderichsen påpeger dog at Rask med rette skal have æren for termerne for “måderne”, i al fald “fremsættende” og “betingende” måde. Diderichsen nævner ikke Eftertid, en term som interessant nok viser sig at have en lidt speciel placering mellem tempus og modus. 

I ODS bringes to eksempler på anvendelse af termen, fra Rask (1825, frisisk) og fra Kristian Mikkelsens danske sproglære (1894). Rask indfører imidlertid allerede termen i 1824 i sin spanske sproglære for den verbalform der typisk omtales som konditionalis (el condicional).

I foredraget vil jeg følge Rasks introduktion af termen Eftertid og dens vej til dansk grammatik via Mikkelsen (1894), dens bratte død året efter og den efterfølgende genopstandelse i diskussionen mellem Mikkelsen og H.G. Wiwel, en diskussion der trækker tråde helt op til Grammatik over det danske sprog (Hansen og Heltoft, 2011). Undervejs spiller også Ludvig Wimmer og oldnordisk en særlig rolle.

Afslutningsvis vil jeg komme ind på hvilket udbytte man kan have af at studere den grammatiske terminologis historie.