Coronavirus Information på dansk / Information in English

Danskernes mellemnavne i 1800-tallet - Lars-Jakob Harding Kællerød – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Danskernes mellemnavne...

Danskernes mellemnavne i 1800-tallet - Lars-Jakob Harding Kællerød

Mit foredrag tager afsæt i min afhandling Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch & Jeppe Smed Jensen. Et studie af etableringen af det efternavnetypologiske mellemnavn i Danmark i 1800-tallet, som jeg forsvarede den 12. april 2019.

I afhandlingen undersøger jeg mellemnavnebrugen i Danmark i det 19. århundrede. Mellemnavne defineres her som et efternavnetypologisk navn, der optræder mellem fornavn(e) og efternavnet i en persons fulde navn (onomastiske profil).

Banevogteren, Landsbyen Ring efter L. A. Ring (Nationalmuseet)

Datasættet omfatter alle navne, der er optegnet i den digitaliserede version af den danske folketælling fra 1880, hvori lidt under 2.000.000 individer er registeret. Da datasættet er omfattende og yderst heterogent præsenteret, er en systematisk metode etableret, hvorved navnekomponenter typologisk kan identificeres ved en kombination af mekaniske og manuelle processer. Derved har det været muligt at identificere mellemnavne eller fraværet af mellemnavne i mere end 98 % af de onomastiske profiler, der er anført i folketællingen, og navnetypen er fundet i omkring 6,2 % af tilfældene.

I mit foredrag vil jeg blandt andet give en kort historisk indføring i brugen af mellemnavne i Danmark, ligesom jeg vil præsentere fremgangsmåden for identificering og klassificering af mellemnavnene, der er fundet i folketællingen. Jeg vil også fortælle om mellemnavnebrugen ud fra en række demografiske og geografiske aspekter; både generelt og ved nedslag i enkelte mellemnavne. Endelig vil jeg komme ind på, om der kan findes tegn på en tidlig relation mellem brugen af mellemnavne og individers identitet og identifikationsbehov, som på grund af en række samfundsmæssige forandringer i det 19. århundrede kan forventes at have ændret sig ganske markant i den pågældende periode.

Hostes af Københavns Universitet