N.M. Petersen-seminar

I anledning af 150-året for Københavns Universitets første professor i nordiske sprog Niels Matthias Petersens død den 11. maj 1862 arrangerer Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS), Nordisk Forskningsinstitut (NFI) og Selskab for Nordisk Filologi et eftermiddagsseminar for at belyse N.M. Petersens banebrydende indsats.

Program

13.00               Velkomst ved Anne Mette Hansen

13.15-13.45      Frans Gregersen (INSS):
                       N.M. Petersens placering i dansk og nordisk sprogforskning i 1800-tallet

13.45-14.15      Jens Bjerring-Hansen (DSL):
                       N.M. Petersen som litteraturhistoriker

14.15-14.45      Annette Lassen (NFI):
                       N.M. Petersens sagaoversættelser

14.45-15.15      Britta Olrik Frederiksen (NFI):
                       N.M. Petersen som udgiver

15.15-15.30      PAUSE med forfriskninger

15.30-16.00      Bent Jørgensen (NFI):
                       Navneforskeren N.M. Petersen

16.00-16.30      Simon Skovgaard Boeck (NFI):
                       N.M. Petersens orddannelseslære

16.30-17.00      Viggo Bank Jensen (Engerom):
                       Internationalt perspektiv på N.M. Petersen: Manzoni og Petersen