Coronavirus Information på dansk / Information in English

Syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kgl. danske kancelli (1400-1449) – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Syntaktiske træk i mid...

Syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kgl. danske kancelli (1400-1449)

Ph.d. Sebastian Møller Bak holder foredrag:

Den store mængde middelnedertyske (mnt.) diplomer, som unionsregenterne Margrete 1., Erik af Pommern og Christoffer af Bayern lod udfærdige i det kgl. danske kancelli i første halvdel af 1400-tallet, afspejler tydeligt det mnt. sprogs rolle som lingua franca i middelalderens Nordeuropa.

Traditionelt har mnt.-forskerne ment, at sproget i de mnt. diplomer fra det kgl. danske kancelli var præget af hansestaden Lübecks mnt. skriftsprog (”den lybske norm”), men paradoksalt nok har mnt. tekster fra Danmark aldrig været genstand for empiriske, kvantitative sprogundersøgelser. På baggrund af de seneste forskningsresultater afviser flere mnt.-forskere imidlertid mere eller mindre eksistensen af en lybsk norm. Ligesom den ældre mnt.-forskning fokuserer den nyeste forskning dog kun på ortografisk-fonetisk samt morfologisk variation i mnt. diplomer fra selve det mnt. sprogområde (primært Øst- og Vestfalen) – syntaktisk variation bliver derimod slet ikke behandlet. Spørgsmålet er nu, om man på den baggrund stadig kan hævde, at mnt. i diplomerne fra det kgl. danske kancelli er præget af den lybske norm, og hvis ikke, hvilken form for mnt. der så er tale om?                 

Med afsæt i disse grundlæggende spørgsmål om sprogbygningen i mnt. tekster fra Danmark har jeg i min ph.d.-afhandling udført en empirisk, kvantitativ undersøgelse af to meget markante syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer, nemlig venstreekstraposition og to-leddede verbalkomplekser i bisætninger, fra hhv. det kgl. danske kancelli og Lübecks kancelli for at be- eller afkræfte, om mnt. i diplomerne fra det kgl. danske kancelli er påvirket af mnt. i diplomerne fra Lübecks kancelli. I foredraget vil jeg præsentere og diskutere de mest iøjnefaldende resultater af undersøgelsen.

Hostes af Københavns Universitet