Coronavirus Information på dansk / Information in English

Grammatikforskning mellem synkroni og diakroni – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Grammatikforskning mel...

Grammatikforskning mellem synkroni og diakroni

Prof. Lars Heltoft, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, holder foredrag:

I løbet af det 20. århundrede spaltes sprogfaget mellem de filologiske og de systematiske discipliner. Sådan må man have oplevet det efter Diderichsens indlæg på Det første Nordistmøde i 1946, og sådan ser det ud i Bjerrums fortale til Grammatik over Skånske Lov efter B 74.

En truende spaltning mellem grammatik og pragmatik i 70’erne er gået i sig selv igen med den funktionelle lingvistik, og med den øgede vægt på grammatikalisering får grammatikken sin diakrone dimension tilbage. Med en fornuftig version af en såkaldt ususbaseret grammatik får man en model der kan fastholde strukturen som det der forener, samtidig med at usus kan forstås som processer der skaber ny struktur.


Hostes af Københavns Universitet