Coronavirus Information på dansk / Information in English

Nominativ i gammelskånsk - afvikling og udviklinger – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Nominativ i gammelskån...

Nominativ i gammelskånsk - afvikling og udviklinger

Lektor, dr.phil. Eva Skafte Jensen, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet

For cirka 1000 år siden var dansk et klassisk germansk bøjningssprog med de 4 kasus vi stadig kan se i sprog som islandsk og tysk (NADG); allerede omkring 1500 er det gamle kasussystem dog næsten afviklet. Undervejs i afviklingsforløbet kan man observere adskillige interessante udviklinger både hvad angår de enkelte kasus, de enkelte bøjningsparadigmer og de syntagmatiske forbindelser de enkelte kasus indgår i.

Sidste år udgav jeg en bog om hvordan især de to kasus nominativ og akkusativ i skånsk ændrer sig i løbet af den gammeldanske periode; blandt andet har det vist sig at nogle af de bemærkelsesværdige bøjningsformer man tidligere har anset for fejl, sandsynligvis slet ikke er fejl, men i stedet udtryk for at akkusativ i visse ordklasser i en periode har været defaultkasus, og at nominativ til gengæld er blevet reanalyseret som en tekstpragmatisk form der har mistet sine oprindelige syntaktisk-semantiske funktioner. Dette og andet vil jeg gøre rede for i mit foredrag.

Hostes af Københavns Universitet