Coronavirus Information på dansk / Information in English

Hvad hedder? Hvad betyder? Dansk semantik 1962-2013 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Hvad hedder? Hvad bety...

Hvad hedder? Hvad betyder? Dansk semantik 1962-2013

Foredrag ved professor, dr.phil. Hanne Ruus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

I de sidste halvtreds år er der sket en fantastisk udvikling i udforskningen og beskrivelsen af dansk betydning. Teorierne spænder fra Greimassiansk semanalyse til kognitiv semantisk analyse af begrebsmetaforer. Store ordbogsarbejder har leveret omfattende beskrivelser af dansk sprog, både nutidigt og fortidigt, rigssprogligt og regionalt.

I foredraget vil jeg gruppere indsatserne i forhold til de to grundlæggende betragtningsmåder: onomasiologisk (hvad hedder?) og semasiologisk (hvad betyder?). Jeg vil også komme ind på hvilke effekter de digitale teknikker har for udforskning af og viden om dansk betydning.

 

Hostes af Københavns Universitet