Ordbøger og Leksikografi - et tilbageblik på de sidste 25 år

Ledende redaktør Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Foredraget indgår i serien af statusopgørelser for fagets delområder i anledning af foreningens 100-års jubilæum i 2012 og ser tilbage på udviklingen gennem de sidste 25 år. Perioden har været præget af overordentlig ange enkeltudgivelser, så mange at det ikke er muligt at give et overblik der yder hver enkelt retfærdighed. Jeg vil derfor fremhæve nogle overordnede tendenser og undersøge betingelserne for ordbogsarbejde i perioden, hvor vi har været vidne til ikke mindre end to udviklinger der har været så gennemgribende at de med nogen ret kan kaldes revolutioner: Mange produkter har ændret sig grundlæggende, og måden vi laver ordbøger på, har ændret sig. Internettet, computerteknologien, publiceringsformerne, stort set alt har ændret sig på få år, og som alle andre må leksikografer og ordbogsproducenter forsøge at hænge på udviklingen så godt de kan. Jeg ser på om der virkelig er tale om revolutioner, hvilke spor de har sat sig, og på hvordan de har ændret det praktiske arbejde og måden vi tænker om ordbøger på.

Før foredraget afholdes selskabets generalforsamling 2013.