Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistorieskrivning

ved videnskabelig assistent, ph.d. Jens Bjerring-Hansen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Ludvig Holbergs forfatterskab er aldrig rigtigt blevet knyttet til dets sociologiske og materielle vilkår. Selv om forfatteren var særdeles aktiv på den litterære markedsplads som meget andet end forfatter. Og selv om bogmarkedsforhold satte et dybt præg på hans skønlitterære debutværk, Peder Paars, både i den oprindelige, temmelig dramatiske udgivelseshistorie (1719-20) og siden hen, idet værket længe efter forfatterens død udgjorde en væsentlig kulturel og kommerciel faktor.

I foredraget, som bygger på min ph.d.-afhandling fra 2010, skal forfatteren Holberg genindsættes i den hverdag, han virkede i. Og resultaterne af hans virksomhed skal betragtes som tekster, der blev skrevet, trykt, indbundet, forhandlet, læst og diskuteret i en konkret, historisk virkelighed. Fx som pamflet i 1719, monumental pragtudgave i 1772 eller masseproduceret billigbog i 1800-tallet.

Bøgerne er en vigtig indgang til Holbergs forfatterskab, men de rummer også praktiske og teoretiske udfordringer til litteraturhistorieskrivningen, som foredraget vil forsøge at ramme ind: Hvordan kan bevidstheden om litteraturens fysiske form og de sociologiske omstændigheder, som betinger den, indarbejdes i en litteraturhistorisk praksis? Hvad stiller vi kort sagt op med mediet i vores historiske omgang med tekster?