Coronavirus Information på dansk / Information in English

Hvorfor skal barnet hedde sådan? – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Hvorfor skal barnet he...

Hvorfor skal barnet hedde sådan?

Foredrag ved ph.d. Katrine Kehlet Bechsgaard om ph.d.-projektet Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg

I løbet af det sidste århundrede er der sket store ændringer i forhold til, hvordan forældre navngiver deres børn. Tidligere blev børn i langt højere grad opkaldt efter slægtninge, og det er ikke meget mere end 100 år siden, at forældrenes smag og generelle modestrømninger fik indflydelse på navnevalg. I dag har forældre i princippet frit valg i forhold til valg af fornavne til børn - men samtidig er der stadig knyttet forskellige konnotationer om f.eks. social status til forskellige navne. I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt, hvilke motiver der ligger bag forældres valg af navne til deres børn, og om der er social variation i forhold til navnevalg. Jeg har især haft fokus på spørgsmålene om, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de grunde, som forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn til deres barn, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører, og endelig hvorvidt der er sammenhæng mellem de grunde, forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn, og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører. Mine data består af indsamlede spørgeskemaer fra 432 nybagte forældre, som har det til fælles, at de blev forældre i Danmark inden for samme uge i 2012.

Hostes af Københavns Universitet