Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sproglig kontinuitet og kreativitet – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Sproglig kontinuitet o...

Sproglig kontinuitet og kreativitet

Lektor, ph.d. Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag:

Det oprindelige ønske om at etablere sprogvidenskaben som en selvstændig disciplin indstiftede et brud med nærtstående discipliner, men selv om bevægelsen gennem de seneste årtier er gået den modsatte vej, bort fra autonome sprogsyn og idealiserede kommunikationssituationer, forsømmer den etablerede sprogvidenskab fortsat de skabende aspekter af den sproglige praksis og interesserer sig ikke synderligt for hvordan personer integrerer forskellige aktiviteter i konkrete kommunikationsprocesser.

Det er imidlertid nødvendigt at fokusere på disse aspekter også for at komme til en bedre forståelse af forholdet mellem sproglig kontinuitet og kreativitet. Dette indebærer i første instans en revidering af overleverede problematiske begreber, dernæst identifikation og undersøgelse af kernebegreber som traditionen enten har underkendt eller aldrig har opdaget.

I foredraget vil jeg præsentere nogle foreløbige resultater af forskergruppen Sprog i tid og konteksts arbejde med at undersøge sproglige konventionaliseringsprocesser og diskutere kravene til og grundlaget for et sprogsyn som kan rumme de kommunikerende personers perspektiv og anerkende kommunikation som en historisk betinget og kontekst­bundet kollektiv social virksomhed.

Hostes af Københavns Universitet