Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sådan skriver vi - eller gør vi? – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Sådan skriver vi - ell...

Sådan skriver vi - eller gør vi?

ved videnskabelig medarbejder, ph.d. Anne Kjærgaard, Dansk Sprognævn

I løbet af de sidste 30-40 år er der blevet iværksat en række sprogpolitiske projekter i den offentlige sektor, altså projekter der har til hensigt at regulere (udvalgte aspekter af) sprogbrugen i offentlige institutioner. Formålet med den slags projekter er at få medarbejderne til at skrive på en anden måde når de henvender sig til borgerne, fx ved at bruge kortere sætninger, undgå ord som modtageren formodes at have svært ved at forstå, erstatte passiv med aktiv og placere konklusionen først i teksten. Det er imidlertid stærkt begrænset hvad der findes af undersøgelser af effekterne af sådanne projekter. I mit foredrag, som tager udgangspunkt i min ph.d.-afhandling om sprogpolitik i offentlige institutioner, vil jeg redegøre for effekterne af to sprogpolitiske projekter gennemført i hhv. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Danmarks Domstole. For det første vil jeg se på de tekstlige effekter af projekterne – har de sprogpolitiske projekter gjort nogen påviselig forskel i forhold til de tekster der skrives i organisationerne? For det andet vil jeg diskutere årsagerne til projekternes gennemslagskraft – hvorfor endte projekterne med at blive mindre gennemslagskraftige end man fra initiativtagernes side havde forestillet sig?

Hostes af Københavns Universitet