Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ortografi og filologi. Om filologernes rolle i den ortografiske normering – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Ortografi og filologi....

Ortografi og filologi. Om filologernes rolle i den ortografiske normering

ved professor, dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen, Syddansk Universitet

Filologerne har næsten altid haft en eller flere fingre med i spillet når den officielle danske retskrivning har skullet fastlægges eller ændres. De (vi) har i hvert fald aldrig holdt sig (os) tilbage når der skulle diskuteres ortografiske principper og detaljer, eller når der skulle udkæmpes ortografiske krige.
   I mit foredrag vil jeg se nærmere på en række filologer og sprogfolk i øvrigt og på den rolle de har spillet i den ortografiske normeringshistorie. Jeg vil i høj grad trække på min disputats, Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005 (2010), og de vigtigste aktører fra afhandlingen vil også komme til at spille hovedrollerne i foredraget. Det drejer sig først og fremmest om Rasmus Rask, Christian Molbech, N.M. Petersen, Svend Grundtvig, Viggo Såby, Axel Sörensen, P.K. Thorsen, Henrik Bertelsen, Jørgen Glahder, Johs. Brøndum-Nielsen, Peter Skautrup, Hartvig Frisch og Paul Diderichsen. Hovedvægten vil komme til at ligge på de enkelte aktørers synspunkter og indsatser, men derudover vil jeg også berøre – og problematisere – spørgsmålet om rimeligheden af at netop filologerne har fået en så høj grad af indflydelse på den officielle retskrivning som det er tilfældet.

Hostes af Københavns Universitet