Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kilden til Jeppe paa Bierget – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Kilden til Jeppe paa B...

Kilden til Jeppe paa Bierget

Foredrag ved Dr.art. Gunnar Sivertsen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo

Ludvig Holbergs Jeppe paa Bierget bygger på hovedhandlingen i Jakob Bidermanns (1578-1639) latinske roman Utopia (1640), som skildrer en karnevalsfeiring hvor man gjør en bonde til narrefyrste. Holberg nevner selv lånet fra Bidermann i komediens førsteutgave (1723). I 1806 gjendiktet Knud Lyne Rahbek (1760-1830) Bidermanns hovedhandling som en kort og tilsynelatende sammenhengende anekdote på dansk. Gjennom to hundre år har Holberg-forskere ment at Rahbeks anekdote er en «oversettelse» og besørget den i stadig nye utgaver, senest i Ludvig Holberg: Seks komedier (DSL/Borgen 2004). Det direkte kjennskapet til Bidermanns roman har vært svakt. Jeg har derfor lagt fram en ny oversettelse av komediens kilde og en omfattende introduksjon til Bidermann og hans roman i boken Kilden til Jeppe paa Bierget (Aarhus Universitetsforlag 2010). På møtet presenterer jeg mine hovedfunn til diskusjon.

Hostes af Københavns Universitet