Hvor blev det af, og kan vi finde det igen? Om menneskets forsvinden fra forskningen i interaktion

Lektor, ph.d. Bettina Perregaard fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab holder foredrag:

Med nedslag i pragmatikkens og konversationsanalysens historie vil foredraget, på et fænomenologisk grundlag, undersøge en række begrebspar, hvis sammenstilling afdækker det misforhold, der består imellem den filosofiske erkendelse af bevidsthedens erfaringsstrukturer og forskningsområdernes interaktionsanalytiske resultater: indre tidsbevidsthed og sekventiel orden, subjektiv meningsdannelse og social konstruktion, intentionalitet og intention, selvfornemmelse og identitet. Det overvejes, hvordan hidtil upåagtede eller vanskeligt tilgængelige sider af interaktionen mellem mennesker kan gøres til genstand for analyse i fremtidige undersøgelser.