Coronavirus Information på dansk / Information in English

De sidste femogtyve års danske navneforskning i et hundredårsperspektiv – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > De sidste femogtyve år...

De sidste femogtyve års danske navneforskning i et hundredårsperspektiv

ved professor Bent Jørgensen

Foredraget vil både være en statusrapport fra en medarbejder og et forsøg på at se og analysere nogle overordnede tendenser i den danske navneforskning i det sidste kvarte århundrede med afsnittene: Den store Series Fortsættelse, Den hedenske Religions Genkomst i Navneforskningen og Det urbane Navneforråd kommet over Horisonten.

Hostes af Københavns Universitet