Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dansk variationslingvistik – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Dansk variationslingvi...

Dansk variationslingvistik

Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab/ Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, Københavns Universitet, holder foredrag:

Dansk variationslingvistik

Et jubilæumsforedrag må dels være anledning til at gøre status, dels til at pege på huller i vores ellers omfattende viden om sproglig variation for på den måde endelig at angive nogle mulige veje for fremtidens variationsforskning.

Efter en indledende teoretisk sektion om intra-individuel over for inter-individuel variation følger et forsøg på at gøre status hvori det påpeges at dansk variationsforskning er præget af den relativt sene interesse for bysprog og den tilsvarende stærke fokus på afdialektisering af det danske samfund. Dette rejser en række spørgsmål om afdialektiseringens natur og dens årsager, men fører også frem til en kritisk analyse af bysprogsforskningens bidrag set i lyset af hvad vi ved om samme problemstillinger andre steder i Norden. Her er det oplagt at inddrage den stærke forskning i unges sprog som ser på udnyttelsen af sproglige ressourcer i storbyen.

Foredraget afsluttes med at udpege nogle områder vi stadig ikke ved særlig meget om, og at angive nogle mulige sammenhænge mellem intra-individuel og inter-individuel variation som fokuspunkter for fremtidig forskning.

Hostes af Københavns Universitet