Coronavirus Information på dansk / Information in English

Prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Prosodiens rolle i opf...

Prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold

Postdoc, ph.d. Nicolai Pharao og adjunkt, ph.d. John Tøndering, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 

Mens dansk udtale bliver mere og mere ensartet på det segmentelle plan, er der stadig robuste prosodiske forskelle i udtalen rundt omkring i Danmark. Stødet manifesteres forskelligt i de regiolekter der har det, og tryk-tone-forholdet er forskelligt i flere egne af landet. Det har fået nogle sprogforskere til at hævde at prosodi er vigtigere end segmenter for genkendelsen af hvor i Danmark en taler kommer fra.

Vi har undersøgt om lyttere kan høre hvor en taler kommer fra alene på baggrund af prosodien. Det har vi gjort ved at bede lyttere fra hele landet placere talere ud fra korte lydklip, som var blevet manipuleret på forskellige måder. I foredraget vil vi præsentere vores resultater og diskutere prosodiens rolle i genkendelsen af regiolekter.

Hostes af Københavns Universitet