Coronavirus Information på dansk / Information in English

Grundtvigs Værker som et eksempel på en digital tekstkritisk udgave – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Grundtvigs Værker som ...

Grundtvigs Værker som et eksempel på en digital tekstkritisk udgave

Editionsfilolog og historiker Holger Berg, Grundtvigs Værker, Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet:

Hvordan udgives trykte tekster i den digitale tidsalder i en pålidelig og anvendelig, kritisk udgave? Oplægget giver et af de mulige svar i en kort gennemgang af Grundtvigs Værker. Det er landets formodentlig mest omfattende værkudgave og en af de første udgaver, som er digital fra første færd. Holger Berg ser tilbage på de første fire år af udgaven, som forventes færdig i 2030.

Hostes af Københavns Universitet