Det indoeuropæiske urhjem

Thomas Olander, ph.d., ekstern lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi:

Næsten halvdelen af jordens befolkning taler i dag et indoeuropæisk sprog. Allerede før den europæiske kolonialisme blev der talt indoeuropæiske sprog fra Island i vest til Indien i øst. Alt tyder på at de indoeuropæiske sprogs store udbredelse skyldes en sproglig ekspansion i årtusinderne forud for de første skriftlige overleveringer i det andet årtusinde f.Kr. Men hvorfra udgik denne ekspansion? Og hvornår startede differentieringen af de indoeuropæiske sprog? Eller sagt på en anden måde: Hvor og hvornår talte man ur-indoeuropæisk?