Coronavirus Information på dansk / Information in English

Skrivere og sproghistorie i en digital tid – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Skrivere og sproghisto...

Skrivere og sproghistorie i en digital tid

Min ph.d.-afhandling, "Et mørt håndskrift og dets skrivere", er en filologisk undersøgelse af de to skriverhænder i det islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna som dateres til slutningen af 1200-tallet. Afhandlingens analyser, der baserer sig på en elektronisk opmærket tekst, er først og fremmest af sprog- og skrifthistorisk art.

I foredraget vil jeg redegøre for nogle af afhandlingens resultater og demonstrere hvordan jeg i de skrift- og sproghistoriske analyser har kunnet udnytte den elektroniske tekst. Desuden vil jeg perspektivere til relaterede udfordringer i en kommende undersøgelse af de ældste islandske originaldiplomers sprog og skrift.

Redaktionel assistent, ph.d. Alex Speed Kjeldsen, Nordisk Forskningsinstitut

Hostes af Københavns Universitet