Coronavirus Information på dansk / Information in English

Framväxten av förlagsbokband i Sverige: Formgivning, kontext och betydelse – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Framväxten av förlagsb...

Framväxten av förlagsbokband i Sverige: Formgivning, kontext och betydelse

Fil.dr., forskare Kristina Lundblad, Avdelningen för ABM och bokhistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

När vi köper en tryckt bok idag, tar vi för givet att boken har ett band som förlaget försett den med. Lika självklart är det att alla exemplar i en upplaga ser likadana ut. Så har det inte alltid varit, och med den digitala teknikens genomslag är det inte längre självklart att innehållet i en bok – texten – bärs av en egen, för ändamålet speciellt formgiven artefakt. Så vad betyder förlagsbokbandet, när blir det vanligt och vilka konsekvenser för det med sig?

Föredraget handlar om framväxten av det slags bokband vi är vana vid, förlagsband, om deras formgivning och teknik, om deras historiska kontext och kulturella betydelse. I fokus står det dekorerade klotbandet (komponeret forlagsbind/shirtingbind), den bandtyp som framför andra kom att förmedla modernitetens nya bildvärld och som bidrog till att bokbandet blev en självklar del av boken.

Hostes af Københavns Universitet