Søren Kierkegaards Skrifter – hvad editionshistorien kan lære os om forskellen på bøger og bytes

Videnskabelig assistent, ph.d. Krista Stinne Greve Rasmussen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag.

BEMÆRK TIDSPUNKT OG LOKALENUMMER.

Resume

Søren Kierkegaards Skrifter er en hybridudgave af Søren Kierkegaards overleverede produktion i form af publicerede såvel som upublicerede værker, notater, journaler, optegnelser på lapper, breve og dedikationer. De er udgivet i 28 tekstbind med 27 tilhørende kommentarbind samt på internettet (1997-2013). Udgaven er opstået og udtænkt i en brydningstid, hvor en videnskabelig udgave ikke per se er en trykt udgave, men altid bygger på etableringen af en række elektroniske filer. Opblomstringen af internettet, især fra 1995 og frem, skabte hidtil usete perspektiver for videnskabelig udgivelse, hvor teori og metode kunne spille sammen på nye måder og skabe nye former for udgaver. Uden den store erfaring at læne sig op ad i forhold til udgivelse på internettet eller andre elektroniske platforme, måtte udgivere og teoretikere så at sige lære ved at gøre det. Denne historie er bland andet beskrevet i min afhandling Bytes, bøger og læsere. En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver med udgangspunkt i Søren Kierkegaards Skrifter (2014), som jeg vil præsentere i dette foredrag. Jeg vil også diskutere nogle af de mere generelle pointer, man kan udlede om forholdet mellem bøger og bytes.