Coronavirus Information på dansk / Information in English

Festseminar for Hanne Ruus – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Festseminar for Hanne ...

Festseminar for Hanne Ruus

I anledning af professor Hanne Ruus’ 70-års fødselsdag afholder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab et festseminar i samarbejde med Selskab for Nordisk Filologi. Seminaret finder sted onsdag den 3. juli 2013 kl. 13, i lokale 24.4.01, efterfulgt af reception på instituttet.

 

Program

13.00-13.10     Velkomst

13.10-13.40     Nina Møller Andersen: Kronotopen og sproget

13.40-14.10     Charlotte Conrad: Tekstforståelse i lyset af moderne erkendelsesteori

14.10-14.40     Klaus Nielsen: Lydtekster og auditiv filologi

14.40-15.00     Pause

15.00-15.30     Tanya Karoli Christensen: Er nok nok?

15.30-16.00     Anne Holmen: Dansk som andetsprog i superdiverse samfund. 
                      En ny slags kompleksitet?

16.00-16.30     Bent Jørgensen: Talt dansk i Virum og omegn

16.30-             Reception på INSS

Hostes af Københavns Universitet