Alfabetisk oversigt ordnet efter foredragsholder

Oversigten omfatter foredrag holdt siden 2000. For tidligere foredrag henvises til årsberetningerne.

A - B - C - D - E- F - G - H - I - J- K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T- U - V - W - X - Y- Z - Æ - Ø - Å

A

Andersen, Jens Kristian: At genudgive Heiberg

Andersen, Jens Kristian: Litterær komposition

Andersen, Lena Wienecke, Karen Hagedorn, Henrik Jørgensen og Karen Margrethe Pedersen: DanDiaSyn - Spørgeliste og svar i et syntaksprojekt

Andersen, Margrethe Heidemann: Engelsk i dansk. Et spørgsmål om holdninger

Andersson, Henrik, se Duekilde, Anne og Henrik Andersson

Asmussen, Jørg: Korpus 2000 - til hvilken nytte? Baggrund, muligheder for empiriske sprogundersøgelser, fremtidsperspektiver

Til toppen

B

Baloti, Kirstine C.: Oversættelser og undersættelser i de elektroniske medier

Basbøll, Hans: Ordskemaet for dansk

Basbøll, Hans, se Bleses, Dorthe, Pia Thomsen Jensen, Thomas K. Madsen og Hans Basbøll

Berg, Holger: Grundtvigs Værker som et eksempel på en digital tekstkritisk udgave

Bjerg, Anne Marie: Litterær oversættelse fra svensk - hvorfor det? Med udgangspunkt i Kerstin Ekman, Selma Lagerlöf og Göran Tunströms forfatterskaber

Bjerring-Hansen, Jens: Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistorieskrivning

Bleses, Dorthe, Pia Thomsen Jensen, Thomas K. Madsen og Hans Basbøll: Kløjs danske børn i sproget? - Fokus på danske børns tilegnelse af tidlig leksikon og morfologi i skrift og tale

Boeck, Simon Skovgaard: De danske rimordbøgers historie

Borchmann, Simon: “I mørket en hunds hyl” – Den sproglige genåbning

Brask, Peter A.: Af Hjertets (skidne) Dyb - om Kingos teknik i "Aandelige Siunge-Koors Anden Part" (1681)

Brink, Lars: Den lydlige udvikling i dansk fra ca 1350-1500. Hvorfor så hurtigt, og blev det lettere at tale dansk?

Brink, Lars: Det flade “a”, uddør det?

Til toppen

C

Chesnutt, Michael: Knud Lavard-liturgien fra slutningen af det 13. århundrede

Christensen, Tanya Karoli: At hun tør. Om hyperparadigmatiske strukturer i dansk sætningsdannelse

Til toppen

D

Davidsen-Nielsen, Niels, se Lorentzen, Henrik, Lars Trap-Jensen, Frans Gregersen og Niels Davidsen-Nielsen

Drengsted-Nielsen, Claus: Adjektteorien

Driscoll, Matthew James: Tristans kyske kærlighed. En dansk trivialroman fra det 18. århundrede på Island.

Duekilde, Anne og Henrik Andersson: Om færdiggørelsen af Supplement til Ordbog over det danske Sprog (ODS-S)

Duncker, Dorthe: Dynamikken i sproget

Duncker, Dorthe: Sproglig kontinuitet og kreativitet

Til toppen

E

Eegholm-Pedersen, Svend: Moth – den første danske definitionsordbog

Eggert, Birgit: Danske stednavne på -holt

Til toppen

F

Fahl, Laurids Kristian og Ida Elisabeth Mørch: Sproget.dk – indgangen til det danske sprog

Farø, Ken: "Omkring det grønne bord". Dansk-tysk idiomatik i nutid og fortid

Fellows-Jensen, Gillian: Fra Hungate til Finkle Street - En vandring gennem nogle ildelugtende gader med danske navne i England

Fosgerau, Christina Fogtmann: Naturalisationssamtaler

Frederiksen, Maja Bissenbakker: Dannelse og Dissonanser

Friis-Jensen, Karsten: Om nyudgivelsen af Saxo Grammaticus' Gesta Danorum

Til toppen

G

Gammeltoft, Peder og Bo Nissen Knudsen: DigDag – en præsentation af Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi, med fokus på opbyggelsen af projektets stednavnedatabase

 

Glauser, Jürg: Er (nordisk) litteraturhistorie mulig?

Gottlieb, Henrik: "Hey, jeg har et navn, okay?" Dansk dubbing: fra asken i ilden

Gravengaard, Gitte: Journalisters italesættelse af nyhedsproduktion

Gregersen, Frans: Dansk variationslingvistik

Gregersen, Frans: Om Danmarks Grundforskningsfonds center for sociolingvistiske sprogforandringsstudier DGCSS

Gregersen, Frans, se Lorentzen, Henrik, Lars Trap-Jensen, Frans Gregersen og Niels Davidsen-Nielsen

Til toppen

H

Hagedorn, Karen, se Andersen, Lena Wienecke, Karen Hagedorn, Henrik Jørgensen og Karen Margrethe Pedersen 

Halskov, Jakob: It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

Hansen, Anne Mette: Senmiddelalderlige bønnebøger: kulturarv og andagtsbøger

Hansen, Erik: En sprogmands erindringer

Haugan, Jørgen: Ibsen i en nøddeskal

Heggem, Synnøve Sakura: Kjønnsretorikk i Grundtvigs "Gaadespejl"

Heltoft, Lars: Grammatikforskning mellem synkroni og diakroni

Hjorth, Ebba og Nikolaj Zeuthen: Dansk Sproghistorie og forfattersprog

Temaeftermiddag om Holberg-forskningen i begyndelsen af det 21. århundrede

Holck, Jakob Povl: Om de middelalderlige lægebøger

Holm, Lars: Jesper Swedbergs Swensk Ordabok

Horstbøll, Henrik: Boghistorie mellem tekstvidenskab, bibliografi og grafisk kulturhistorie

Hougaard, Tina Thode: Chat via internettet - interaktionelt og sprogligt belyst

Hovmark, Henrik: Danske retningsadverbier og rumlig orientering – eller: Hvorfor siger de "ud til Odense"?

Huldén, Lars: Vaka vanha Väinämöinen och andra översättningsproblem

Hvidt, Kristian: RENE ORD FOR PENGENE. Lis Jacobsen, en tornado i nordisk filologi

Til toppen

I

Imer, Lisbeth: Runernes brug i jernalder og vikingetid

Til toppen

Jacobsen, Henrik Galberg: Ortografi og filologi. Om filologernes rolle i den ortografiske normering.

Janss, Christian: "Werry well!" En tekstkritisk Ibsen

Jarvad, Pia: Resultater fra projektet Importord i Norden

Jensen, Eva Skafte: Det kohæsive kasussystem i gammeldansk

Jensen, Eva Skafte: Historisk lingvistik

Jensen, Eva Skafte: Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial?

Jensen, Eva Skafte: Nominativ i gammelskånsk - afvikling og udviklinger

Jensen, Pia Thomsen, se Bleses, Dorthe, Pia Thomsen Jensen, Thomas K. Madsen og Hans Basbøll

Jensen, Torben Juel: Irrealitetsmarkører i dansk talesprog - hvis man kunne sige det på den måde

Johansen, Marianne: “Hvor sidder hjertet henne?” Børnehavebørns socialisering til undervisningens samtaleform

Juul, Holger: Ortografien som handicap? Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík

Jørgensen, Bent: De sidste femogtyve års danske navneforskning i et hundredårsperspektiv

Jørgensen, Bent: Storbyens stednavne. Betyder det noget hvor vi bor?

Jørgensen, Henrik, se Andersen, Lena Wienecke, Karen Hagedorn, Henrik Jørgensen og Karen Margrethe Pedersen 

Jørgensen, Jens Normann: Sprogning

Jørgensen, John Chr.: Dansk Forfatterleksikon - koncept, organisering, redigering og reception

Jørgensen, Aage: Noble tabere. Danske forfattere, som ikke fik Nobelprisen

Til toppen

K

Kirchmeier-Andersen, Sabine: Dansk Sprognævn - fremtidens udfordringer og planer

Kjeldsen, Alex Speed: Skrivere og sproghistorie i en digital tid

Kjældgaard, Lasse Horne: Dansk litteraturs historie

Kjærgaard, Anne: Sådan skriver vi - eller gør vi?

Knudsen, Bo Nissen, se Gammeltoft, Peder og Bo Nissen Knudsen

Kondrup, Johnny: Editionsfilologi 1912-2012

Kristiansen, Tore: Ændrede forestillinger om det bedste sprog: danske sprognormer i det senmoderne samfund

Kürschner, Sebastian: Om bjørn-e-tjenester i rumfart-s-organisationer. De danske fugeelementers distribution og morfologiske funktionalisering

Til toppen

L

Lassen, Annette: Lund, Saxo og de ældste islandske oldtidssagaer

Laursen, Ditte: Det mobile samtalerum – unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen

Lembech, Kim: Njála på dansk – hvor svært kan det være? Omkring en nyoversættelse af Njals saga i sin helhed

Lorentzen, Henrik, Lars Trap-Jensen, Frans Gregersen og Niels Davidsen-Nielsen: Den Danske Ordbog i krydsild

Louis-Jensen, Jonna: Heimskringla og Egil Skallagrímssons saga - samme forfatter? En foreløbig rapport

Lundblad, Kristina: Framväxten av förlagsbokband i Sverige: Formgivning, kontext och betydelse

Lundgreen-Nielsen, Flemming: Trylleviser og trolddom

Lundgreen-Nielsen, Flemming: Ragnarok-tematik i dansk litteratur

Til toppen

M

Madsen, Thomas K., se Bleses, Dorthe, Pia Thomsen Jensen, Thomas K. Madsen og Hans Basbøll

Maegaard, Marie: Udtalevariation og -forandring i københavnsk – en etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole

Mettomäki, Sirkka-Liisa: Kalevala rundt i värden

Mortensen, Finn Hauberg: Kanon, Kronhjort og Kant

Mortensen, Klaus P.: Om H.C. Andersens Billedbog uden Billeder, 1840–1848

Møller, Janus: "Vi blander det” - en længdeundersøgelse af polysproget interaktion et sted i Køge

Mørch, Ida Elisabeth, se Fahl, Laurids Kristian og Ida Elisabeth Mørch

Til toppen

N

Nielsen, Marita Akhøj: Vedel og den danske stil

Nielsen, Mie Femø: Nå! En skiftemarkør med mange funktioner

Nielsen, Jesper Gehlert: The Big Bang - Herman Bang. Romaner og noveller 1-10

Nielsen, Michael Lerche: Lovlig mange navne... Danskernes navne anno 2004

Nielsen, Michael Lerche: Lidt om Ibsens første digtsamling - 1868 eller 1871?

Nimb, Sanni: Oplysninger om adverbiers syntaks i danske ordbøger – er det tit, at det desværre bare ikke overhovedet er dækkende?

Til toppen

O

Olander, Thomas: Det indoeuropæiske urhjem

Olesen, Rikke Steenholt: Runer i middelalderens Danmark

Til toppen

P

Pedersen, Karen Margrethe, se Andersen, Lena Wienecke, Karen Hagedorn, Henrik Jørgensen og Karen Margrethe Pedersen 

Pedersen, Inge Lise: Sociolingvistiske strukturer i Danmark i perioden 1550-1800

Pedersen, Inge Lise: Kærestebreve. Brevform og følelser i det grundtvigianske miljø

Pedersen, Vibeke A.: Fra folkeviser til finlitteratur

Pedersen, Viggo Hjørnager: “Grimme ællinger?” H.C. Andersens eventyr på engelsk

N.M. Petersen-seminar

Perregaard, Bettina: Hvor blev det af, og kan vi finde det igen? Om menneskets forsvinden fra forskningen i interaktion

Pharao, Nicolai og John Tøndering: Prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold

Til toppen

Q

Quist, Pia: Stil i København - om at undersøge sproglig variation i storbyen

Til toppen

R

Rasmussen, Sten: Herman Bang. Realismens Kritiker

Rathje, Marianne: Generationssprog

Festseminar for Hanne Ruus

Ruus, Hanne: Hvad hedder? Hvad betyder? Dansk semantik 1962-2013

Ruus, Hanne: Udviklingen i dansk sprog 1550-1800

Ruus, Hanne: Filologi med mange synsvinkler

Til toppen

S

Sandberg, Anna: Den tyske Jens Baggesen

Sanders, Christopher: Fra "Tales of Knights" til desktop-håndskrifter

Sandersen, Vibeke: “Skriv at De har Helsen og Helbred!”. Genre og variation i en samling soldaterbreve fra treårskrigen 1848–50. Udgivelsesovervejelser

Sivertsen, Gunnar: Kilden til Jeppe paa Bierget

Sköldberg, Emma: Nordiska ordspråkssamlingar från 1600-talet – en jämförelse mellan Grubb och Syv

Stavnem, Rolf: Kenninger i den norsk-islandske skjaldedigtning

Stedstrup, Leif: Randershåndskriftet - en samling skolekomedier fra omkring 1600

Stoklund, Marie: Runer før, nu og fremover

Svindborg, Bruno: Ibsen-manuskripter på Det Kongelige Bibliotek – med et par eksempler

Søndergaard, Hilkka: Om den danske oversættelse af Kalevala

Til toppen

T

Teleman, Ulf: Språkplanering och språkhistoria - Exemplet Sverige under 1600- och 1700-talen

Thelander, Mats: Udviklingen af de nordiske sprog 1550-1800, sociolingvistiske aspekter

Togeby, Ole: Om bogen "Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære"

Trap-Jensen, Lars, se Lorentzen, Henrik, Lars Trap-Jensen, Frans Gregersen og Niels Davidsen-Nielsen

Trap-Jensen, Lars: Ordbøger og Leksikografi - et tilbageblik på de sidste 25 år

Tøndering, John, se Pharao, Nicolai og John Tøndering

Til toppen

U

Til toppen

V

Vikstrand, Per: Frös åker och Tors lund - förkristna sakrala ortnamn i Skandinavien

Til toppen

W

Til toppen

X

Til toppen

Y

Ystad, Vigdis: Ibsens vei ut i verden

Til toppen

Z

Zeeberg, Peter: Saxo og hans oversættere

Zeeberg, Peter: Dansk(e) renæssancesprog på nettet

Zeuthen, Nikolaj, se Hjorth, Ebba og Nikolaj Zeuthen

Til toppen

Æ

Til toppen

Ø

Til toppen

Å

Til toppen