Holberg – autentisk og bearbejdet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Holberg – autentisk og...

Holberg – autentisk og bearbejdet

Ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter (DSL), Peter Zeeberg, holder foredrag.

Resume

Netudgaven Ludvig Holbergs Skrifter er resultat af et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen. Der er tale om en traditionel værkudgivelse, en historisk-kritisk udgave med indledninger, kommentarer, glosering, faksimiler osv. På dette solide grundlag udgiver DSL nu udvalgte værker i bogform (Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker 1-22), og til forskel fra netudgaven er der her tale om bearbejdede tekster. Der i dag er et åbenlyst behov for hjælp til læsningen af 1700-tallets sprog, og i bogudgaven bliver teksterne derfor udgivet i ortografisk moderniseret form – en fremgangsmåde der er udbredt bl.a. i den engelsksprogede verden (Shakespeare), men som der er langt mindre erfaring med i Danmark. Foredraget vil præsentere de tilgrundliggende overvejelser og give et indblik i de praktiske udfordringer redaktionen står overfor.Hostes af Københavns Universitet